Polskie Towarzystwo Diabetologiczne Solidaryzuje się z Narodem Ukraińskim

Do
naukowców, nauczycieli akademickich i pracowników służby zdrowia Ukrainy, do wszystkich przyjaciół Ukraińców:

W tych trudnych i tragicznych dla Was dniach przesyłamy wyrazy braterskiej solidarności i wsparcia w Waszych dążeniach do zachowania wolności i prawa o decydowaniu o sobie. Jesteśmy pod wrażaniem Waszej solidarności, godności i determinacji w walce o niepodległość.
Potępiamy agresję i przemoc, potępiamy wojnę, potępiamy atak na Ukrainę. Społeczność międzynarodowa osądzi, tych którzy tą wojnę wywołali. Możecie być pewni, że jesteśmy w tych dniach z Wami, z tymi wszystkimi w Waszym kraju, którzy odważnie stają w obronie ojczyzny. Jesteśmy z Wami w Waszej walce o Wolność Waszą i Naszą – nie ma bezpiecznej Polski bez wolnej Ukrainy!

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne