Przekrojowe analizy ciągłego monitorowania glikemii na wyciągnięcie ręki – nowe Polskie narzędzie opublikowane w Diabetes Care

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 listopada na łamach prestiżowego Diabetes Care, wiodącego pisma poruszającego tematy klinicznych aspektów opieki nad pacjentami z cukrzycą, opublikowano notatkę o nowym Polskim rozwiązaniu do analizy zmienności glikemii – GlyCulator 3.0.

O narzędziu tym mogli słyszeć Państwo po raz pierwszy w 2011, kiedy zespół profesora Wojciecha Młynarskiego z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opublikował pierwszą iterację tego narzędzia. Od tego czasu, w związku ze wzrostem popularności systemów ciągłego monitorowania glikemii (CGM) oraz wprowadzeniem nowych wytycznych dotyczących ich analizy i interpretacji, narzędzie to było wielokrotnie aktualizowane. Najnowsza wersja, GlyCulator 3.0, oferuje między innymi możliwość automatyzacji analiz, przechowywanie surowych zapisów CGM na indywidualnym koncie badacza, oraz udostępnianie analiz między użytkownikami.

Publikacja „GlyCulator 3.0: A Fast, Easy-to-Use Analytical Tool for CGM Data Analysis, Aggregation, Center Benchmarking, and Data Sharing” dostępna jest pod linkiem:  https://diabetesjournals.org/care/article/46/1/e3/147886/GlyCulator-3-0-A-Fast-Easy-to-Use-Analytical-Tool