Śp. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Nowakowskiego,
Wieloletniego Kierownika, utworzonej z Jego inicjatywy, Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

W dniu 26 września 2021 roku odszedł z naszego grona wspaniały lekarz, nauczyciel akademicki, człowiek o szerokich horyzontach i wielu zainteresowaniach. Swoimi fascynacjami dzielił się i zapalał zainteresowanie w tych, którzy mieli okazję z Nim przebywać. Jak sam mawiał „Mam dwie słabości, książki i fotografowanie otaczającego świata”. Spotkania i rozmowa z Prof. Andrzejem Nowakowskim zawsze była ucztą intelektualną. Pan Profesor pozostanie w naszej pamięci jako znakomity klinicysta, świetny naukowiec i nauczyciel, ale przede wszystkim wspaniały, serdeczny człowiek otwarty na drugą osobę i świat.
 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego