Ukazał się I-szy numer czasopisma „Current Topics in Diabetes” Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego!

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż ukazał się pierwszy numer czasopisma „Current Topics in Diabetes”.

Głównym celem kwartalnika jest przedstawianie oryginalnych wyników badań naukowych oraz wszechstronnych prac poglądowych odzwierciedlających coraz szybszy rozwój diabetologii w XXI wieku. Redaktorem prowadzącym czasopisma jest prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki, ordynator Oddziału Klinicznego Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

„Current Topics in Diabetes” zawiera oryginalne artykuły z zakresu badań podstawowych i klinicznych, opisy przypadków, krótkie doniesienia, prace poglądowe z zakresu diabetologii, opinie ekspertów, wytyczne towarzystw, artykuły prezentujące najnowsze i kontrowersyjne zagadnienia z zakresu opieki klinicznej nad chorymi na cukrzycę, a także doniesienia konferencyjne.

Zapraszamy do przesyłania swoich prac!
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: www.editorialsystem.com/ctd
Strona czasopisma jest dostępna pod poniższym adresem: www.currenttopicsindiabetes.com