SURMOUNT

Wyniki badania SURMOUNT-1 – nowe dowody dla tirzepatydu w walce z otyłością

Na początku czerwca 2022 w topowym periodyku medycznym, New England Journal of Medicine, opublikowano wyniki SURMOUNT-1 – badania klinicznego 3 fazy oceniającego efekt tirzepatydu na zmianę masy ciała u osób otyłych.

Wyniki te, wskazujące na systematyczną utratę masy ciała zależną od dawki (od -15% dla 5mg/tydzień do -20.9% dla 15mg/tydzień), dokładają kolejną cegiełkę, do budowanego przez ostatnie lata przez firmę Eli Lilly obrazu ich nowego leku jako wartego uwagi nowego preparatu. Przypomnijmy, że lek ten w poprzednich badaniach na grupie chorych na cukrzycę typu 2, wiązał się m.in. z większą redukcją HbA1c w porównaniu do semaglutydu (SURPASS-2) czy insuliny (SURPASS-3, SURPASS-4). Obecnie rekrutujące międzynarodowe badania kliniczne z wykorzystaniem tirzepatydu (SURPASS-CVOT, SYNERGY-NASH) są tym bardziej warte uwagi. Sam tirzepatyd otrzymał pozytywną opinię FDA (13 maja 2022), natomiast nie został jeszcze dopuszczony do obrotu w Polsce – natomiast będziemy monitorować rozwój wydarzeń, oraz informować o zmianach w tym zakresie.  

Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2206038, https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/EP.a2022.0029, https://www.diabetes.org/newsroom/press-releases/2022/surmount-1-study-finds-individuals-%20with-obesity-lost-up-to-22.5-percent-body-weight-taking-tirzepatide 

Opinia FDA: 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-novel-dual-targeted-treatment-type-2-diabetes  

Obecnie rekrutujące badania kliniczne dla tirzepatydu: 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04255433, https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04166773