COVID-19

Z naszego pediatrycznego podwórka – częstsze kwasice ketonowe w czasie pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 stanowiła znaczącą przeszkodzę w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Była to pierwsza od czasów odkrycia insuliny pandemia, na tak dużą skalę. Interesującym jest więc pytanie, w jaki sposób zdarzenia takie mogą wpływać na epidemiologię cukrzycy.  

Na to pytanie odpowiedzieli naukowcy w ramach inicjatywy PolPeDiab. O ich wcześniejszych naukowych działaniach, mogliście usłyszeć przy okazji analiz HbA1c w polskiej populacji młodzieży z cukrzycą typu 1 (2012, 2021).  

Na podstawie analizy ponad 3000 nowych przypadków cukrzycy typu 1 w okresie od marca 2019 do 2021, odnotowano znaczący wzrost odsetku kwasic ketonowych, z 37.5% w okresie 2019/2020 do 49.4% w okresie 2020/2021. Największy pik kwasic zaobserwowano w lutym i marcu 2020, z rekordowym sięgających aż 60% udziałem kwasic w nowych przypadkach cukrzycy typu 1 w marcu 2020. Ponadto, w okresie pandemii kwasice ketonowe przy rozpoznaniu cukrzycy typu 1 miały cięższą kliniczną prezentację, niezależnie od wieku pacjenta.  

Szczególnie wartym uwagi jest skala zrealizowanego badania, nie odstająca o krok od największych badań tego typu na świecie. Współpraca aż 14 ośrodków referencyjnych pozwoliła zgromadzić informacje dla ponad 85% populacji pediatrycznej w Polsce. Jest to dowodem, że warto obserwować działania naukowe grupy PolPeDiab.

 

Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj:  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pedi.13379, https://www.mdpi.com/2227-9032/10/2/348,  

Pozostałe publikacje grupy PolPeDiab: