Zaproszenie do zgłaszania kandydatur organizatora

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur organizatora i lokalizacji XXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2024 r.

 1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zaprasza do zgłaszania kandydatur organizatora i lokalizacji XXV Zjazdu Naukowego PTD w 2024 r.
 2. Czterodniowy Zjazd powinien odbyć się w terminie od 9 maja do 1 czerwca 2024 r.
 3. Kandydatury mogą zgłaszać członkowie PTD, oddziały PTD, kliniki uniwersyteckie i pozaakademickie ośrodki diabetologiczne z całego kraju.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. uzasadnienie organizacji zjazdu PTD w danym mieście tj. dlaczego dany ośrodek/oddział PTD/osoba ubiega się o organizację Zjazdu, wraz z udokumentowaniem możliwości organizacji zjazdu dla ok. 2,5 – 3,0 tys. Uczestników, polegającym w szczególności na zaprezentowaniu bazy konferencyjno – wystawienniczej i noclegowej;
  2. propozycję terminu Zjazdu;
  3. możliwie jak najbardziej dokładną prezentację/wizualizację proponowanego miejsca odbycia Zjazdu (np. centrum konferencyjnego itp.);
  4. opis możliwości komunikacyjnych (jaki jest dojazd do miejsca Zjazdu itp.);
  5. propozycję składu komitetu organizacyjnego.
 5. Zgłoszenie nie powinno zawierać ofert podmiotów organizujących Zjazd od strony technicznej (logistycznej). Podmiot taki będzie wyłoniony w trybie konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Główny PTD po wyborze miejsca organizacji zjazdu.
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.03.2022r. 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy ptd@op.pl lub adres korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
ul. Polskich Kolei Państwowych 6
92-402 Łódź
z dopiskiem XXV Zjazd PTD