Zaproszenie do zgłaszania kandydatur organizatora i lokalizacji XXVI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2025 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur organizatora i lokalizacji XXVI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2025 r.

Treść zaproszenia -> Przeczytaj