Zaproszenie na IX Konferencję ,,Kobieta z cukrzycą”

Zespół Kliniki Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Postępu w Medycynie Rozrodu Człowieka zaprasza do wzięcia udziału w IX Konferencji Naukowej w dniach 4 i 5. listopada 2022 roku pt. ,,Kobieta z cukrzycą”Szanowni Państwo,

Niepewna sytuacja epidemiologiczna powoduje, że kolejną, IX już edycję naszej konferencji, planujemy ponownie zorganizować w wersji on-line, mając nadzieję na udział wykładowców w studiu, aby wszelkie dyskusje z Państwem poprowadzić na żywo.
Pierwszy blok konferencji odbędzie się w piątek, 04 listopada w godzinach popołudniowych, drugi w sobotę, 05 listopada w godzinach dopołudniowych.
Wykładowcami w tegorocznym spotkaniu będą, jak co roku uznani specjaliści zajmujący się problemami kobiet z cukrzycą.
Opieka nad pacjentkami z cukrzycą, jak i sposoby jej leczenia ulegają nieustannej modyfikacji i doskonaleniu, ale nadal pozostaje hiperglikemia, jako czynnik uszkadzający w przypadku niedostatecznego leczenia, jak i nieumiejętnego stosowania tych nowych metod terapii, prowadząc do szeregu powikłań u pacjentek, ale również u ich potomstwa, z których najbardziej tragiczne są niestety ciągle wady rozwojowe.
Stąd wydaje nam się, że ciągłe przypominanie zasad prowadzenia pacjentek z cukrzycą od samego początku trwania choroby, zasady odpowiedniego leczenia dietetycznego, dobór odpowiednich terapii i sposobu ich zastosowania powinny Państwa zainteresować. Planujemy również zorganizowanie części warsztatowej poświęconej szkoleniu w zakresie wykorzystania systemów ciągłego monitorowania glikemii.
Cukrzycy towarzyszy coraz częściej otyłość i dlatego zagadnieniom związanym z tym powikłaniem u kobiet chcielibyśmy również poświęcić uwagę w czasie konferencji, Jak zawsze przedstawimy Państwu też ciekawe i trudne przypadki, z jakimi spotkaliśmy się w naszej praktyce lekarskiej.
Mam nadzieję, że i tym razem tematyka naszego spotkania będzie dla Państwa impulsem do zgłębiania wiedzy w zakresie diagnostyki i leczenia wymienionych zaburzeń, jak również da szansę na jeszcze lepsze zrozumienie, jakie konsekwencje dla kobiety, a w czasie ciąży dla matki i płodu niesie nieprawidłowo leczona cukrzyca.

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX już konferencji.

Prof. dr hab. Ewa Wender- Ożegowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji