COVID-19

Z naszego pediatrycznego podwórka – częstsze kwasice ketonowe w czasie pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 stanowiła znaczącą przeszkodzę w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Była to pierwsza od czasów odkrycia insuliny pandemia, na tak dużą skalę. Interesującym jest więc pytanie, w jaki sposób zdarzenia takie mogą wpływać na epidemiologię cukrzycy.  

Konkurs Złoty Skalpel

Złoty Skalpel to prestiżowy plebiscyt organizowany przez redakcję "Pulsu Medycyny" od 2008 roku. Jego celem jest wyłonienie wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia.
Rozpoczęliśmy właśnie zbieranie zgłoszeń do udziału w konkursie.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 września 2022 roku.
 
Udział w konkursie można zgłaszać wypełniając formularz znajdujący się na stronie https://images.pb.pl/pdf/5544198c-5e46-5a03-997e-1e58081f803a/JXOuTQYAvJ-50-formularz-zloty-sklapel-2022.pdf
i odsyłając go na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2022 r. Informacje o zwycięzcach konkursu ukażą się także na łamach „Pulsu Medycyny” oraz na stronie internetowej https://pulsmedycyny.pl/zloty-skalpel/

Zaproszenie na IX Konferencję ,,Kobieta z cukrzycą”

Zespół Kliniki Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Postępu w Medycynie Rozrodu Człowieka zaprasza do wzięcia udziału w IX Konferencji Naukowej w dniach 4 i 5. listopada 2022 roku pt. ,,Kobieta z cukrzycą”Szanowni Państwo,

Niepewna sytuacja epidemiologiczna powoduje, że kolejną, IX już edycję naszej konferencji, planujemy ponownie zorganizować w wersji on-line, mając nadzieję na udział wykładowców w studiu, aby wszelkie dyskusje z Państwem poprowadzić na żywo.
Pierwszy blok konferencji odbędzie się w piątek, 04 listopada w godzinach popołudniowych, drugi w sobotę, 05 listopada w godzinach dopołudniowych.
Wykładowcami w tegorocznym spotkaniu będą, jak co roku uznani specjaliści zajmujący się problemami kobiet z cukrzycą.
Opieka nad pacjentkami z cukrzycą, jak i sposoby jej leczenia ulegają nieustannej modyfikacji i doskonaleniu, ale nadal pozostaje hiperglikemia, jako czynnik uszkadzający w przypadku niedostatecznego leczenia, jak i nieumiejętnego stosowania tych nowych metod terapii, prowadząc do szeregu powikłań u pacjentek, ale również u ich potomstwa, z których najbardziej tragiczne są niestety ciągle wady rozwojowe.
Stąd wydaje nam się, że ciągłe przypominanie zasad prowadzenia pacjentek z cukrzycą od samego początku trwania choroby, zasady odpowiedniego leczenia dietetycznego, dobór odpowiednich terapii i sposobu ich zastosowania powinny Państwa zainteresować. Planujemy również zorganizowanie części warsztatowej poświęconej szkoleniu w zakresie wykorzystania systemów ciągłego monitorowania glikemii.
Cukrzycy towarzyszy coraz częściej otyłość i dlatego zagadnieniom związanym z tym powikłaniem u kobiet chcielibyśmy również poświęcić uwagę w czasie konferencji, Jak zawsze przedstawimy Państwu też ciekawe i trudne przypadki, z jakimi spotkaliśmy się w naszej praktyce lekarskiej.
Mam nadzieję, że i tym razem tematyka naszego spotkania będzie dla Państwa impulsem do zgłębiania wiedzy w zakresie diagnostyki i leczenia wymienionych zaburzeń, jak również da szansę na jeszcze lepsze zrozumienie, jakie konsekwencje dla kobiety, a w czasie ciąży dla matki i płodu niesie nieprawidłowo leczona cukrzyca.

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX już konferencji.

Prof. dr hab. Ewa Wender- Ożegowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Agencja Badań Medycznych wspiera badania w diabetologii – trzy granty, które warto obserwować!

W ciągu ostatnich 3 lat, działania naukowe w dziedzinie diabetologii zostały dostrzeżone przez Polską Agencję Badań Medycznych, która przyznała na realizację niekomercyjnych badań klinicznych aż trzy granty na łączną kwotę ponad 23 milionów złotych.


Pierwszy z projektów, „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1”, realizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, poszukuje terapii, która ma na celu zachowanie resztkowego wydzielania insuliny u chorych z cukrzycą typu 1. Ma to znaczenie, gdyż nawet resztkowe wydzielanie insuliny może poprawić wyrównanie metaboliczne. W tym celu, 102 dzieci w wieku 10-17 lat z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 będzie mogło wziąć udziału w podwójnie-zaślepionym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym, w którym określony zostanie wpływ podawanego doustnie fenofibratu przez jeden rok na zachowanie resztkowej funkcji komórki beta trzustki.


Drugi z projektów, „LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 - randomizowane krzyżowe badanie kliniczne”, realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi we współpracy z ośrodkami pediatryczno-diabetologicznymi z Katowic, Gdańska i Opola. W ramach badania przeprowadzony będzie ogólnopolski skrining współwystępowania cukrzycy typu 1 i ADHD. Dla młodzieży, u której występują te dwie choroby, zaproponowane będzie leczenie ADHD z wykorzystaniem dwóch leków: metylfenidatu lub lisdeksamfetaminy. Pierwszy z nich jest refundowanym lekiem w leczeniu ADHD u dzieci, drugi natomiast nową cząsteczką, dotychczas niedostępną na polskim rynku. Realizacja projektu pozwoli na koordynację opieki diabetologicznej i psychiatrycznej wśród dzieci z cukrzycą typu 1 w Polsce.


Trzeci projekt, „EMPAtia - Ocena skuteczności i bezpieczeństwa empagliflozyny w leczeniu neutropenii u pacjentów z glikogenozą 1b”, realizowany przez zespół specjalistów z Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, skupia się na leczeniu bardzo rzadkiej choroby, spowodowaną brakiem translokazy glukozo-6-fosforanu, czyli GSD1b. Choroba ta jest niezwykle rzadka, z częstością szacowaną na 1/500 000. GSD1b wiąże się z występowaniem neutropenii, która sprzyja częstszemu rozwoju ciężkich infekcji bakteryjnych i grzybiczych. W tej grupie chorych występuje ponadto często hepatomegalia, otyłość i hipoglikemia. Badanie zakłada ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leczenia tej grupy chorych empagliflozyną przez 24 miesiące. W ramach badania planowana jest rekrutacja 20 pacjentów pediatrycznych i dorosłych z GSD1b, będąc tym samym największym tego typu badaniem na świecie.


Więcej o projektach możecie przeczytać tutaj: https://pnitt.wum.edu.pl/node/1060, https://lamaindiab.umed.pl/, https://nauka.czd.pl/niekomercyjne-badanie-kliniczne-empatia/