Zaproszenie do składania ofert na organizację XXV ZJAZDU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego na organizację Zjazdu zgodnie z specyfikacją poniżej. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta będzie odpowiedzialny za zorganizowanie Zjazdu oraz za ścisłą współpracę z Komitetem Organizacyjnym. Niniejsze ogłoszenie, ani żadne z jego postanowień nie może być interpretowane, jako oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani też, jako ogłoszenie o aukcji lub przetargu w rozumieniu art. 70 1 Kodeksu cywilnego.

 

Pobierz

Punkty pomocy

Punkty pomocy dla osób z cukrzycą z Ukrainy / Пункти допомоги людям з цукровим діабетом з України

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków uruchamia około 100 punktów pomocy dla diabetyków z Ukrainy, którzy opuścili kraj w związku z wojną.
Akcja jest realizowana dzięki wsparciu Medtronic.

Zakres udzielanej pomocy:
– pomoc finansowa w zaopatrzeniu w podstawowe leki w leczeniu cukrzycy;
– pomoc finansowa w przypadkach specjalnej diety;
– pomoc w uzyskaniu informacji dotyczących leczenia w Polsce uchodźców z cukrzycą.

Kto może otrzymać pomoc:
– osoby z cukrzycą każdego typu, które w wyniku działań wojennych musiały opuścić Ukrainę i potrzebują doraźnej pomocy w zapewnieniu ciągłości leczenia.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne Solidaryzuje się z Narodem Ukraińskim

Do
naukowców, nauczycieli akademickich i pracowników służby zdrowia Ukrainy, do wszystkich przyjaciół Ukraińców:

W tych trudnych i tragicznych dla Was dniach przesyłamy wyrazy braterskiej solidarności i wsparcia w Waszych dążeniach do zachowania wolności i prawa o decydowaniu o sobie. Jesteśmy pod wrażaniem Waszej solidarności, godności i determinacji w walce o niepodległość.
Potępiamy agresję i przemoc, potępiamy wojnę, potępiamy atak na Ukrainę. Społeczność międzynarodowa osądzi, tych którzy tą wojnę wywołali. Możecie być pewni, że jesteśmy w tych dniach z Wami, z tymi wszystkimi w Waszym kraju, którzy odważnie stają w obronie ojczyzny. Jesteśmy z Wami w Waszej walce o Wolność Waszą i Naszą – nie ma bezpiecznej Polski bez wolnej Ukrainy!

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne