Ukazał się I-szy numer czasopisma „Current Topics in Diabetes” Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego!

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż ukazał się pierwszy numer czasopisma „Current Topics in Diabetes”.

Głównym celem kwartalnika jest przedstawianie oryginalnych wyników badań naukowych oraz wszechstronnych prac poglądowych odzwierciedlających coraz szybszy rozwój diabetologii w XXI wieku. Redaktorem prowadzącym czasopisma jest prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki, ordynator Oddziału Klinicznego Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

„Current Topics in Diabetes” zawiera oryginalne artykuły z zakresu badań podstawowych i klinicznych, opisy przypadków, krótkie doniesienia, prace poglądowe z zakresu diabetologii, opinie ekspertów, wytyczne towarzystw, artykuły prezentujące najnowsze i kontrowersyjne zagadnienia z zakresu opieki klinicznej nad chorymi na cukrzycę, a także doniesienia konferencyjne.

Zapraszamy do przesyłania swoich prac!
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: www.editorialsystem.com/ctd
Strona czasopisma jest dostępna pod poniższym adresem: www.currenttopicsindiabetes.com

XXIII Zjazd - nowy termin

XXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego - NOWY TERMIN

Szanowni Państwo, 
z przyczyn niezależnych od Zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Organizatorów informujemy, iż XXIII Zjazd Naukowy PTD odbędzie się w terminie 05-07 maja 2022 r. w Gdańsku w lokalizacji innej niż AmberExpo (które zostało przekształcone w szpital tymczasowy).

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaprasza do uczestnictwa w zaplanowanych na I kwartał wydarzeniach edukacyjnych.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaprasza do uczestnictwa w zaplanowanych na I kwartał wydarzeniach edukacyjnych. 19 stycznia podczas webinaru podsumujemy rok 2021, a tydzień później rozpoczniemy cykl konferencji stacjonarnych „Wytyczne praktycznie” poświęcony najnowszym rekomendacjom.