Zaproszenie do zgłaszania kandydatur organizatora i lokalizacji XXVII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2026 r.

Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego na organizację Zjazdu zgodnie z specyfikacją poniżej. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta będzie odpowiedzialny za zorganizowanie Zjazdu oraz za ścisłą współpracę z Komitetem Organizacyjnym. Niniejsze ogłoszenie, ani żadne z jego postanowień nie może być interpretowane, jako oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani też, jako ogłoszenie o aukcji lub przetargu w rozumieniu art. 70 1 Kodeksu cywilnego.

 

Pobierz

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur organizatora i lokalizacji XXVIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2027 r.

Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego na organizację Zjazdu zgodnie z specyfikacją poniżej. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta będzie odpowiedzialny za zorganizowanie Zjazdu oraz za ścisłą współpracę z Komitetem Organizacyjnym. Niniejsze ogłoszenie, ani żadne z jego postanowień nie może być interpretowane, jako oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani też, jako ogłoszenie o aukcji lub przetargu w rozumieniu art. 70 1 Kodeksu cywilnego.

 

Pobierz

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 2023

W dniu 27 czerwca, obchodzimy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. W tym dniu chcemy również przypomnieć o niesamowitych osiągnięciach naszych Polskich diabetologów i naukowców. W związku z tym mamy zaszczyt przedstawić laureatów tegorocznych Grantów Naukowych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Poniżej kilka informacji o każdym z nagrodzonych i realizowanych projektów:


Dr n. med. Magdalena Stefanowicz - „Wpływ liraglutydu na profilowanie transkryptomu w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMCs) metodą Next-Generation Sequencing (NGS) u
osób z grup ryzyka cukrzycy typu 2”. Projekt realizowany w Zakładzie Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku skupia się na ocenie wpływu terapii analogiem GLP-1 z
dietą redukcyjną na molekularne podłoże rozwoju insulinooporności u osób w grupie ryzyka cukrzycy typu 2.


Lek. Hanna Maria Kuśmierczyk-Kozieł – „Ocena obecności markerów serologicznych autoimmunologicznego zapalenia mózgu wśród dzieci z cukrzycą typu 1 ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami neurologicznymi – badanie pilotażowe”. Projekt realizowany we współpracy Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Kliniki Neurologii Rozwojowej i Epileptologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ma na celu ocenę częstości występowania przeciwciał anty-neuronalnych oraz objawów neurologiczno-psychiatrycznych związanych z występowaniem autoimmunologicznego zapalenia mózgu w populacji pacjentów pediatrycznych chorujących na cukrzycę typu 1.


Dr n. med. Sebastian Seget – „Krzyżowe badanie systemów automatycznego podawania insuliny Minimed 780G vs. CamAPS FX z mylife YpsoPump u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 - badanie AMICA”. Projekt realizowany we współpracy Oddział Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka oraz Oddziału Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu pozwoli na prospektywną ocenę kontroli glikemii u dzieci oraz młodzieży leczonych z wykorzystaniem systemów closed-loop (Minimed 780G vs CamAPS FX z mylife YpsoPump).


Lek. Natalia Zieleniewska – „Ocena fenotypów metabolicznych i proteomicznych predysponujących do wystąpienia miażdżycy u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym”. Projekt ten, realizowany w Zakładzie Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku poszukuje metody wczesnej identyfikacji osób zagrożonych wystąpieniem miażdżycy u osób ze stanem przedcukrzycowym w kategorii niskiego i umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego, wykorzystując nowoczesne techniki metabolomiczne i proteomiczne.

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy owocnych badań!

dr Katarzyna Cyranka w Zarządzie Central European Diabetes Association

Jest nam bardzo milo przekazać Państwu informację, że w trakcie zakończonego w dniu 10.06.2023 kongresu Central European Diabetes Association/Federation of International Danube Symposia on Diabetes Mellitus (CEDA), dr Katarzyna Cyranka, przewodnicząca Sekcji Psychodiabetologii PTD, została wybrana do Zarządu CEDA. Kongres odbywał się w Bukareszcie, uczestniczyło w nim około 500 diabetologów, głównie z Europy Środkowej i Wschodniej, a wśród grona wykładowców znaleźli się między innymi Stefano del Prato, Francesco Giorgino, Christian Herder, Michael Nauck, Antonio Ceriello i wielu innych.  

Szczegółowe informacje na temat CEDA dostępne są na stronie internetowej  https://ceda-diabetes.eu/

Zmarł Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Tatoń

Śp. Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Tatoń

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 8 kwietnia 2023 roku zmarł Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Tatoń, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego;

Pierwszy konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii, inicjator powołania specjalizacji z diabetologii oraz utworzenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wybitny diabetolog, wspaniały lekarz, nauczyciel akademicki, oddany pacjentom klinicysta, świetny naukowiec i organizator, wieloletni kierownik pierwszej w Polsce pełnoprofilowej Kliniki Diabetologii utworzonej w strukturach Warszawskiej Akademii Medycznej (Warszawski Uniwersytet Medyczny).


Ze smutkiem w sercu żegnamy Wielką Postać Polskiej Diabetologii i Medycyny.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 kwietnia 2023 roku o godz. 9.00 na Cmentarzu Północnym w Warszawie.


Niech spoczywa w pokoju, a pamięć o Nim pozostaje w nas.


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Zmarła Prof. dr hab. n. med. Stefania Horoszek-Maziarz

Śp. Prof. dr hab. n. med. Stefania Horoszek-Maziarz

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. n. med. Stefanii Horoszek-Maziarz, Członkini Honorowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wspaniałej lekarki, diabetologa, Pani Profesor pozostanie w naszej pamięci jako oddany pacjentom znakomity klinicysta, wspaniały nauczyciel wielu pokoleń lekarzy i naukowiec, ale przede wszystkim człowiek wielkiego serca i życzliwości.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 kwietnia 2023 r. Rozpocznie je msza żałobna o godz. 10:00 w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance (plac kardynała Stefana
Wyszyńskiego 1). Pogrzeb o godz. 11:30 w Nowej Kaplicy na cmentarzu Srebrzysko (ul. Srebrniki 12).

Zamiast kwiatów rodzina prosi o wsparcie Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku.


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego