Pięknych Świąt Wielkiej Nocy

Z wiosny powiewem, miłym westchnieniem
wiarą i nadzieją na dobre jutro i pokój,
radością myśli i obfitością spełnionych dobrych życzeń…

Zarząd Główny PTD

Premiera kampanii edukacyjnej „Choroby przewlekłe - Immunologia"

Swoją premierę ma 6. edycja kampanii edukacyjnej „Choroby przewlekłe - Immunologia", która ukazuje się w prenumeracie online Gazety Wyborczej, na stronach Wyborcza.pl, Medonet.pl, za pośrednictwem newsletter’u MedExpress oraz na autorskim portalu byczdrowym.info.
Publikacja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Opisana została diagnostykę, nowoczesne terapie skuteczne w walce z poszczególnymi jednostkami chorobowymi oraz dostęp do leczenia w Polsce.
Projekt mówi o kluczowych wyzwaniach oraz codziennych problemach pacjentów dotkniętych chorobami przewlekłymi, tak aby dostarczyć rzetelnych informacji ze strony przedstawicieli ochrony zdrowia. 
Kampania otrzymała szereg patronatów od najważniejszych instytucji w Polsce.

Na okładce znalazł się aktor Cezary Żak, która opowiedział jakie są jego sposoby na pokonywanie barier i dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Postawiono na rzetelny przekaz, dlatego treści stanowią wypowiedzi wybitnych ekspertów.

Przeczytaj

Diabetologia podbija „Listę 100” Pulsu Medycyny 2022

Niezmiernie miło nam poinformować, że w ramach prestiżowej „Listy 100: Medycyna” Pulsu Medycyny za rok 2022 wyróżniono wiele osób związanych z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym. W pierwszej 10 znaleźli się:

9. miejsce – Małgorzata Myśliwiec, prof. dr hab. n. med., spec. w dziedzinie pediatrii, endokrynologii, diabetologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

10. miejsce – Maciej Małecki, prof. dr hab. n. med., spec. w dziedzinie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej i endokrynologii; kierownik Katedry i ordynator Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Ponadto, na liście znaleźli się również:

25. miejsce – Wojciech Młynarski, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej; lider projektu CALL-POL finansowanego przez Agencję Badań Medycznych, mającego na celu indywidualizację leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce oraz projektu FIXNET TEAM-NET finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej mającego na celu stworzenie nowatorskiej metody diagnostycznej i terapeutycznej w neutropenii wrodzonej z zastosowaniem technologii CRISPR/CAS9.

50. miejsce – Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i hipertensjologii; kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

52. miejsce – Wojciech Fendler, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii i diabetologii; kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dyrektor ds. naukowo-medycznych Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

53. miejsce – Leszek Czupryniak, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i diabetologii; kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

75. miejsce – Mieczysław Walczak, prof. dr hab. n. med., specjalista pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; naczelny lekarz SPSK-1 PUM w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej; przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego; dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego; przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich; członek Rady ds. Chorób Rzadkich.

80. miejsce – Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i diabetologii; kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii oraz Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Ponadto, serdecznie gratulujemy laureatom „Listy 100: System Ochrony Zdrowia” Pulsy Medycyny za rok 2022:

1. miejsce – Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny m.in. za Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Departament Budżetu i Finansów, Departament Zdrowia Publicznego w zakresie uzależnień, Departament Lecznictwa w zakresie taryfikacji świadczeń oraz nadzór nad działalnością Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Instytutu Leków

3. miejsce - Agnieszka Mastalerz-Migas, dr hab. n. med., prof. UM we Wrocławiu, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Przewodniczy Zespołowi ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, powołanemu przez ministra zdrowia. Członek Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”.

oraz 42. miejsce – Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, członek Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze zdrowia.

Źródło: https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2022-medycyna-1178812

Refundacja systemów ciągłego monitorowania glikemii (isCGM/FGM i rtCGM) szansą na poprawę opieki nad chorym na cukrzycę w Polsce.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dniem 1 stycznia 2023 roku zmieniły się zasady refundacji systemów do ciągłego monitorowania glikemii. Niektóre z zapisów zarządzenia budzą wątpliwości i rodzą pytania. Doświadczenie pierwszych tygodni funkcjonowania nowych zasad refundacji zarówno dla zespołów terapeutycznych jak i pacjentów pokazuje, że przy złożoności zapisów i różnic wynikających z wieku oraz stosowanej terapii istnieje potrzeba odpowiedzi na uzasadnione pytania.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego we współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie diabetologii prof. Krzysztofem Strojkiem w odpowiedzi na prośbę środowiska diabetologicznego w załączonym poniżej piśmie przedstawia opinie podsumowujące liczne dyskusje w temacie interpretacji zapisów rozporządzenia.

 

Przeczytaj stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego -> Zobacz

Tidepool pierwszym systemem zamkniętej pętli „zrób to sam” z zezwoleniem FDA

Po wielu latach działań, 24 stycznia 2023 roku, Amerykański zespół Tidepool Loop uzyskał zezwolenie FDA dla zautomatyzowanego systemu podawania insuliny typu „zrób to sam”. Oprogramowanie, opracowane przez Tidepool Loop łączy trzy komponenty: system ciągłego monitorowania glikemii (CGM), pompę insulinową i specjalny algorytm, który jest dostępny na smartfony z systemem iOS. Tidepool nie ogłosił jeszcze, które urządzenia będą kompatybilne z systemem, natomiast dotychczasowa interoperacyjność Tidepool Loop może dać użytkownikom większą elastyczność w wyborze kompatybilnej pompy i CGM, które preferują.

Dotychczas tworzenie pętli typu „zrób to sam” wymagało znaczących ingerencji w pompy insulinowe i instalowanie nowego oprogramowania. Wymagało to specjalistycznej wiedzy technicznej, oraz groziło ryzykiem awarii pompy. System po zezwoleniu przez FDA może rozwiązać część tych ograniczeń, umożliwiając większej liczbie osób z cukrzycą typu 1 dostęp do korzyści płynących z tego typu systemu zautomatyzowanego podawania insuliny. Tym bardziej warto śledzić rozwój sytuacji, szczególnie w kontekście uzyskania odpowiednich zezwoleń na Europę.

Serdecznie polecamy śledzić dalszy rozwój wydarzeń, poprzez linki poniżej:

https://diatribe.org/tidepool-loop-cleared-fda

https://www.tidepool.org/tidepool-loop

https://t1dexchange.org/tidepool-loop-fda/

Przekrojowe analizy ciągłego monitorowania glikemii na wyciągnięcie ręki – nowe Polskie narzędzie opublikowane w Diabetes Care

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 listopada na łamach prestiżowego Diabetes Care, wiodącego pisma poruszającego tematy klinicznych aspektów opieki nad pacjentami z cukrzycą, opublikowano notatkę o nowym Polskim rozwiązaniu do analizy zmienności glikemii – GlyCulator 3.0.

O narzędziu tym mogli słyszeć Państwo po raz pierwszy w 2011, kiedy zespół profesora Wojciecha Młynarskiego z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opublikował pierwszą iterację tego narzędzia. Od tego czasu, w związku ze wzrostem popularności systemów ciągłego monitorowania glikemii (CGM) oraz wprowadzeniem nowych wytycznych dotyczących ich analizy i interpretacji, narzędzie to było wielokrotnie aktualizowane. Najnowsza wersja, GlyCulator 3.0, oferuje między innymi możliwość automatyzacji analiz, przechowywanie surowych zapisów CGM na indywidualnym koncie badacza, oraz udostępnianie analiz między użytkownikami.

Publikacja „GlyCulator 3.0: A Fast, Easy-to-Use Analytical Tool for CGM Data Analysis, Aggregation, Center Benchmarking, and Data Sharing” dostępna jest pod linkiem:  https://diabetesjournals.org/care/article/46/1/e3/147886/GlyCulator-3-0-A-Fast-Easy-to-Use-Analytical-Tool