Władysław Grzeszczak

Śp. Prof. zw. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 22 grudnia 2021 roku zmarł
Prof.  zw. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak,
wspaniały lekarz, nauczyciel akademicki, doskonały klinicysta, świetny naukowiec i organizator, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Diabetologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

W latach 2007-2011 pełniąc funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego nadawał kierunek rozwoju polskiej diabetologii. Ze smutkiem w sercu żegnamy człowieka o wielkim umyśle i kreatywności, oddanego nauce i chorym na cukrzycę. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 10.30 w parafii pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych.

Niech spoczywa w pokoju, a pamięć o Nim pozostaje w nas.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Stanowisko Polskiego Towarzystwa diabetologicznego

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w sprawie decyzji o wycofaniu wskazania dla dapagliflozyny 5 mg w cukrzycy typu 1

W marcu 2019 roku Komisja Europejska zaaprobowała stosowanie dapagliflozyny, leku z grupy inhibitorów SGLT-2, u pacjentów z cukrzycą typu 1 w dawce 5 mg dziennie. Lek ten można było zalecać pacjentom, których wskaźnik masy ciała BMI wynosił ≥27 kg/m2 oraz u których nie udawało się uzyskać pożądanej kontroli metabolicznej cukrzycy pomimo stosowania optymalnego modelu insulinoterapii.

Current Topics in Diabetes

Ruszyła strona czasopisma „Current Topics in Diabetes” Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego!

Głównym celem kwartalnika jest przedstawianie oryginalnych wyników badań naukowych oraz wszechstronnych prac poglądowych odzwierciedlających coraz szybszy rozwój diabetologii w XXI wieku. Redaktorem prowadzącym czasopisma jest prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki, ordynator Oddziału Klinicznego Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

„Current Topics in Diabetes” zawiera oryginalne artykuły z zakresu badań podstawowych i klinicznych, opisy przypadków, krótkie doniesienia, prace poglądowe z zakresu diabetologii, opinie ekspertów, wytyczne towarzystw, artykuły prezentujące najnowsze i kontrowersyjne zagadnienia z zakresu opieki klinicznej nad chorymi na cukrzycę, a także doniesienia konferencyjne.

Zapraszamy do przesyłania swoich prac!
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: www.editorialsystem.com/ctd
Strona czasopisma jest dostępna pod poniższym adresem: www.currenttopicsindiabetes.com

Apel i list otwarty Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Zarząd Główny PTD udzielił poparcia Apelowi

Apel i list otwarty
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
skierowany do:
Andrzeja Dudy - Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów,
Adama Niedzielskiego - Ministra Zdrowia,
Elżbiety Witek – Marszałek Sejmu RP,
Tomasza Grodzkiego – Marszałka Senatu RP.

My, specjaliści chorób zakaźnych, członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, którzy od blisko dwóch lat leczymy chorych z COVID-19, w związku z olbrzymią liczbą zachorowań i zgonów spowodowanych COVID-19, ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom z innymi chorobami, oraz niepewnością związaną z pojawianiem się nowych wariantów wirusa apelujemy o:

  1. Podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi umożliwiającymi kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy.
  2. Podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi ograniczającymi dostęp osób nie posiadających UCC do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu.
  3. Podjęcia działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami.
  4. Zmobilizowanie służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych.

Treść apelu poparli wszyscy członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych:

Prof. dr hab. Robert Flisiak - prezes
Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska - wiceprezes
Prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz - wiceprezes
Dr med. Agnieszka Czauż-Andrzejuk - sekretarz
Dr med. Alicja Kalinowska - skarbnik
Prof. dr hab. Michał Garlicki
Dr hab. Jerzy Jaroszewicz
Prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska
Prof. dr hab. Magdalena Marczyńska
Dr hab. Anita Olczak
Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
Prof. dr hab. Anna Piekarska
Dr hab. Katarzyna Sikorska
Prof. dr hab. Krzysztof Simon
Dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk

  Dokument do pobrania