Ważna Korespondencja do Absolwentów Szkoły Pompowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Szanowni Państwo, absolwenci Szkoły Pompowej PTD. 
 
Uprzejmie informujemy, iż kolejny kurs re-certyfikujący odbędzie się w formie zdalnej w dniu 12.10.2024. Do wzięcia udziału w kursie zapraszamy wszystkich absolwentów Szkoły Pompowej PTD, także te osoby, które zdały egzamin re-certyfikujący w październiku 2023, lub zdadzą egzamin końcowy w marcu 2024 - udział w kursie nie wiąże się z koniecznością wzięcia udziału w egzaminie.
Do udziału w egzaminie zobowiązane są te osoby, których certyfikat przestaje być aktualny (patrz regulamin szkoły), a które chcą przedłużyć jego ważność.
 
Z poważaniem
 
Tomasz Klupa, dyrektor Szkoły Pompowej PTD
 
 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy

Powołanie przed kilkoma laty inicjatywy edukacyjnej „Szkoła Pompowa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego” miało na celu ujednolicenie opieki nad osobą z cukrzycą stosującą zaawansowane technologie diabetologiczne w oparciu o najnowsze i najlepsze standardy.

To, że Państwo tak licznie i tak efektywnie skorzystaliście z tej oferty było i jest dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.

Doskonale zdajecie sobie jednak Państwo sprawę z tego, iż w ostatnich latach postęp technologiczny w zakresie diabetologii jest bardzo dynamiczny, pojawiają się nowe jednostki sprzętowe, nowe technologie, nowe wytyczne.

Naszą ambicją jest by certyfikat „Szkoły Pompowej Polskiego Towarzystw Diabetologicznego” reprezentował sobą realną wartość, by pacjent udający się do lekarza, posiadacza certyfikatu, miał pewność, iż zostanie mu udzielona bardzo profesjonalna i oparta o najnowszą wiedzę porada.

Dlatego uznaliśmy, że proces edukacyjny absolwentów i przyszłych absolwentów „Szkoły” powinien mieć charakter cykliczny, umożliwiający bieżące poszerzanie wiedzy i umiejętności.

Stąd pomysł stworzenia corocznych kursów re-certyfikujących dla Absolwentów Szkoły. Kursy takie odbywać się będą raz w roku i będą kwintesencją najnowszej, praktycznej wiedzy z zakresu zaawansowanych technologii diabetologicznych. Kursy będą miały charakter zdalny, dzięki czemu z Państwa punktu widzenia będą bezkosztowe, nie będzie także ograniczeń dotyczących liczby uczestników. Kursy zawierać będą elementy testu/quizu podsumowującego.

Terminy kursów ogłaszane będę z dużym wyprzedzeniem, miło jest nam poinformować Państwa, że pierwszy z nich odbędzie się w dniu 28.10.2023, prosimy Państwa o rezerwacje tej daty.

By Państwa certyfikat ukończenia „Szkoły Pompowej PTD” nie utracił ważności, konieczne będzie wzięcie udziału w przynajmniej jednym kursie raz na dwa lata, choć oczywiście zachęcamy Państwa do corocznego udziału w tych spotkaniach szkoleniowych. Wprowadzony zostanie centralny rejestr aktywnych certyfikatów Szkoły Pompowej PTD.

Jednocześnie będziemy dbać o to, by certyfikat nabierał coraz większej formalnej wartości, pierwszym krokiem do tego będzie umieszczenie stosownych odniesień do tego dokumentu w Zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2023.

Bardzo liczymy na Państwa zrozumienie i dalszą, owocną współpracę. Jestem przekonany, że uczestnictwo w kursach nie będzie dla Państwa jedynie konieczną do spełnienia formalnością, ale przyniesie Państwu prawdziwą satysfakcję z obcowania z najbardziej aktualną, praktyczną wiedzą z zakresu technologii diabetologicznych, o co zadbają nasi eksperci i wykładowcy.

 

W imieniu zespołu tworzącego Szkołę Pompową PTD

 

Tomasz Klupa

 

Zapraszamy do zapisów na pierwszy kurs recertyfikujący Szkoły Pompowej PTD, który odbędzie się 28.10.2023 r. w formule online.
Formularz jest już otwarty!
Link do zapisów znajduje się tutaj