Przewodniczący
Prof. dr hab. Grzegorz Dzida

V-Przewodnicząca
Dr n. med. Monika Bojarska-Łoś

Skarbnik
Lek. Ewa Skokowska

Sekretarz
Dr n. med. Grzegorz Szcześniak

Członek
Lek. Małgorzata Giermakowska-Samek

Członek
Dr n. med. Elżbieta Luchowska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Dr n. med. Iwona Słowik-Kwiatkowska

Członek
Dr n. med. Mariusz Kowalczyk