Przewodnicząca:
Magdalena Dolecka-Ślusarczyk

Zastępca: Bogumiła Jaromin
Skarbnik: Małgorzata Krawczyk
Sekretarz: Irena Jałowiec
Członek: Grażyna Majcher-Witczak
Członek: Teresa Sławeta-Pełka
Członek: Elżbieta Matysiak

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca: Małgorzata Łazarska-Majsterkiewicz
Członek: Małgorzata Walczyńska-Król
Członek: Ewa Jóźwicka

Konto bankowe Oddziału: 45 2490 0005 0000 4600 7057 1966