Prezes Oddziału:

Prof. dr hab. n. med. Lilianna Majkowska

Zastępca Prezesa:

Dr hab. n. med. Maria Pietrzak-Nowacka

Sekretarz:

Dr n. med. Joanna Dziwura-Ogonowska

Skarbnik:

Dr n. med. Marta Kuczak-Wójtowicz

Członek Zarządu:

Dr n. med. Henryk Fuchs

Przewodniczący komisji rewizyjnej:

Dr n. med. Mateusz Klamann

Członkowie komisji rewizyjnej:

Dr Zofia Bizewska-Lewandowska

Mgr Iwona Trzepiałowska