Zalecenia postępowania dotyczące opieki nad uczniem z cukrzycą w szkole