Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące uzyskania zgody do uprawiania sportu przez pacjentów z cukrzycą typu 1

Wspólne zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej stworzone zostały w celu ułatwienia diabetologom oraz specjalistom medycyny sportowej kwalifikacji pacjentów z cukrzycą typu 1 do uprawiania sportu. Specjaliści medycyny sportowej wykonując czynności orzecznicze wydają zaświadczenia o zdolności zawodnika do trenowania w klubie i uczestniczenia w zawodach sportowych. Podejmowanie tych decyzji jest trudne, ponieważ dotychczas nie zawsze było wspierane opinią diabetologa i niestety przez wiele lat skutkowało dyskwalifikacją licznej grupy zawodników. Brak jasnych wytycznych sprawiał, że również diabetolodzy mieli wątpliwości w wyrażeniu zgody na coraz intensywniejsze uprawianie niemal wszystkich dyscyplin sportowych przez pacjentów z cukrzycą typu 1.