Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące uzyskania zgody do uprawiania sportu przez pacjentów z cukrzycą typu 1

Wspólne zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej stworzone zostały w celu ułatwienia diabetologom oraz specjalistom medycyny sportowej kwalifikacji pacjentów z cukrzycą typu 1 do uprawiania sportu. Specjaliści medycyny sportowej wykonując czynności orzecznicze wydają zaświadczenia o zdolności zawodnika do trenowania w klubie i uczestniczenia w zawodach sportowych. Podejmowanie tych decyzji jest trudne, ponieważ dotychczas nie zawsze było wspierane opinią diabetologa i niestety przez wiele lat skutkowało dyskwalifikacją licznej grupy zawodników. Brak jasnych wytycznych sprawiał, że również diabetolodzy mieli wątpliwości w wyrażeniu zgody na coraz intensywniejsze uprawianie niemal wszystkich dyscyplin sportowych przez pacjentów z cukrzycą typu 1.

Dzięki postępowi w leczeniu cukrzycy sytuacja ta uległa w ostatniej dekadzie zmianie. Chorzy na cukrzycę typu 1 osiągają sukcesy w sporcie wyczynowym na równi z osobami zdrowymi. Według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej cukrzyca typu 1 nie stanowi bariery do udziału w lekcjach wychowania fizycznego, uprawiania sportu amatorskiego, profesjonalnego w klubie sportowym oraz współzawodnictwa. Wspólne spotkania i wymiana doświadczeń pomiędzy diabetologami i specjalistami medycyny sportowej zaowocowały opracowaniem Aneksu 7 w „Zaleceniach klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2018”. Treść Aneksu oraz karta konsultacyjna diabetologiczna mają pomóc w wydawaniu zgody do uprawiania sportu przez pacjentów z cukrzycą typu 1. Należy podkreślić, że opracowany dokument wskazuje także sytuacje, w których intensywne uprawianie sportu powinno zostać ograniczone lub czasowo zabronione.

  Karta konsultacyjna diabetologiczna dostępna jest na stronach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Wymóg przekazywania karty konsultacyjnej, jak również podpisanie jej przez rodziców i trenera ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa oraz polepszeniu opieki nad sportowcami z cukrzycą typu 1, a tym samym zbliżeniu do osiągnięcia celu sukcesu sportowego.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
dr n. med. Andrzej Gawrecki, prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
dr Grzegorz Biegański, prof. dr hab. n. med. Anna Jegier