Diabetologia podbija „Listę 100” Pulsu Medycyny 2022

Niezmiernie miło nam poinformować, że w ramach prestiżowej „Listy 100: Medycyna” Pulsu Medycyny za rok 2022 wyróżniono wiele osób związanych z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym. W pierwszej 10 znaleźli się:

9. miejsce – Małgorzata Myśliwiec, prof. dr hab. n. med., spec. w dziedzinie pediatrii, endokrynologii, diabetologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

10. miejsce – Maciej Małecki, prof. dr hab. n. med., spec. w dziedzinie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej i endokrynologii; kierownik Katedry i ordynator Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Ponadto, na liście znaleźli się również:

25. miejsce – Wojciech Młynarski, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej; lider projektu CALL-POL finansowanego przez Agencję Badań Medycznych, mającego na celu indywidualizację leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce oraz projektu FIXNET TEAM-NET finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej mającego na celu stworzenie nowatorskiej metody diagnostycznej i terapeutycznej w neutropenii wrodzonej z zastosowaniem technologii CRISPR/CAS9.

50. miejsce – Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i hipertensjologii; kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

52. miejsce – Wojciech Fendler, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii i diabetologii; kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dyrektor ds. naukowo-medycznych Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

53. miejsce – Leszek Czupryniak, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i diabetologii; kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

75. miejsce – Mieczysław Walczak, prof. dr hab. n. med., specjalista pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; naczelny lekarz SPSK-1 PUM w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej; przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego; dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego; przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich; członek Rady ds. Chorób Rzadkich.

80. miejsce – Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i diabetologii; kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii oraz Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Ponadto, serdecznie gratulujemy laureatom „Listy 100: System Ochrony Zdrowia” Pulsy Medycyny za rok 2022:

1. miejsce – Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny m.in. za Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Departament Budżetu i Finansów, Departament Zdrowia Publicznego w zakresie uzależnień, Departament Lecznictwa w zakresie taryfikacji świadczeń oraz nadzór nad działalnością Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Instytutu Leków

3. miejsce - Agnieszka Mastalerz-Migas, dr hab. n. med., prof. UM we Wrocławiu, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Przewodniczy Zespołowi ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, powołanemu przez ministra zdrowia. Członek Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”.

oraz 42. miejsce – Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, członek Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze zdrowia.

Źródło: https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2022-medycyna-1178812