Komisja Nagród Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) w kadencji
2019-2023:

Prof. dr hab. Aleksandra Araszkiewicz
– przewodnicząca Komisji Nagród PTD

Prof. dr hab. Wojciech Fendler
– przewodniczący panelu recenzentów Komisji Grantów Naukowych PTD

Członkowie:
Prof. dr hab. Leszek Czupryniak
Prof. dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska
Dr hab. Katarzyna Cyganek

Nagrody i Granty