Komisji Grantów i Nagród PTD w kadencji
2023-2027:

Przewodniczący Komisji Grantów i Nagród PTD

Prof. dr hab. med. Wojciech Fendler

 

Członkowie Panelu Recenzentów:

Dr hab. med. Agata Chobot

Prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak

Prof. dr hab. med. Monika Karczewska – Kupczewska

Dr hab. med. Inż. Bartłomiej Matejko

Dr hab. med. Aleksandra Uruska