Regulamin Konkursu na nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2024 r. – wykład honorowy

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zawiadamia o zmianie pkt. 3 Regulaminu Konkursu na nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2024 r. – wykład honorowy
– termin na nadsyłanie zgłoszeń udziału w Konkursie został przedłużony do 26 lutego 2024 r.

 Regulamin Konkursu na nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2024 r. – wykład honorowy