Apel i list otwarty Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Zarząd Główny PTD udzielił poparcia Apelowi

Apel i list otwarty
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
skierowany do:
Andrzeja Dudy - Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów,
Adama Niedzielskiego - Ministra Zdrowia,
Elżbiety Witek – Marszałek Sejmu RP,
Tomasza Grodzkiego – Marszałka Senatu RP.

My, specjaliści chorób zakaźnych, członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, którzy od blisko dwóch lat leczymy chorych z COVID-19, w związku z olbrzymią liczbą zachorowań i zgonów spowodowanych COVID-19, ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom z innymi chorobami, oraz niepewnością związaną z pojawianiem się nowych wariantów wirusa apelujemy o:

  1. Podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi umożliwiającymi kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy.
  2. Podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi ograniczającymi dostęp osób nie posiadających UCC do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu.
  3. Podjęcia działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami.
  4. Zmobilizowanie służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych.

Treść apelu poparli wszyscy członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych:

Prof. dr hab. Robert Flisiak - prezes
Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska - wiceprezes
Prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz - wiceprezes
Dr med. Agnieszka Czauż-Andrzejuk - sekretarz
Dr med. Alicja Kalinowska - skarbnik
Prof. dr hab. Michał Garlicki
Dr hab. Jerzy Jaroszewicz
Prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska
Prof. dr hab. Magdalena Marczyńska
Dr hab. Anita Olczak
Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
Prof. dr hab. Anna Piekarska
Dr hab. Katarzyna Sikorska
Prof. dr hab. Krzysztof Simon
Dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk

  Dokument do pobrania