Cukrzyca niejeden ma gen - 29 lutego Dniem Chorób Rzadkich

W związku z obchodami Dnia Chorób Rzadkich w dniu 29 lutego, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne pragnie zwrócić szczególną uwagę na cukrzycę monogenową. Chociaż stanowi ona zaledwie 1-2% wszystkich przypadków cukrzycy, jej rozpoznanie i odpowiednie leczenie są kluczowe dla poprawy jakości życia pacjentów. Warto zwrócić uwagę na miejsce diagnostyki i leczenia cukrzycy monogenowej w światowych i Polskich zaleceniach klinicznych dotyczących postępowania u osób z cukrzycą. Jest to druga pod względem częstości postać cukrzycy w populacji pediatrycznej. Podejście do leczenia cukrzycy monogenowej może różnić się od standardowego a, dokładna diagnoza umożliwia zidentyfikowanie innych członków rodziny o podwyższonym ryzyku rozwoju tej choroby.

Zapewnienie dostępu do edukacji, zasobów i wsparcia dla pacjentów oraz ich rodzin może znacząco poprawić ich jakość życia. Zachęcamy wszystkich do podnoszenia świadomości na temat cukrzycy monogenowej i innych chorób rzadkich. Razem możemy zrobić różnicę.

Dla zainteresowanych problemem, zachęcamy do dalszej lektury w linkach poniżej:

  1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pedi.12532
  2. https://ptdiab.pl/zalecenia-ptd/zalecania-aktywni-czlonkowie-2024