Diabetologia ponownie triumfuje w "Liście 100" Pulsu Medycyny za rok 2023!

Z ogromną radością informujemy o wyróżnieniu ekspertów związanych z diabetologią i Polskim Towarzystwem Diabetologicznym w dwóch kategoriach: "Lista 100: Medycyna" oraz "Lista 100: System Ochrony Zdrowia". W kategorii "Medycyna" za rok 2023 wyróżnieni zostali:

 • 8 miejsce – Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prof. dr hab. n. med., spec. w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii; prorektor ds. organizacji, promocji i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu oraz Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu; przewodnicząca Sekcji Diabetologii Społecznej i Edukacji Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz prezes PTD w latach 2019-2023.
 • 11 miejsce – Maciej Małecki, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej i endokrynologii; kierownik Katedry Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM, członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej.
 • 49 miejsce – Mieczysław Walczak, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, naczelny lekarz i przewodniczący Rady Klinicystów SPSK-1 PUM w Szczecinie; konsultant krajowy w dziedzinie 
endokrynologii i diabetologii dziecięcej; przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich; przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej; członek: Rady ds. Chorób Rzadkich, zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego; dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
 • 56 miejsce – Leszek Czupryniak, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i diabetologii; kierownik Kliniki Diabetologii i chorób Wewnętrznych Warszawskiego uniwersytetu Medycznego; członek zarządu International Diabetes Federation (IDF).
 • 59 miejsce – Wojciech Młynarski, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
 • 72 miejsce – Małgorzata Myśliwiec, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; konsultant wojewódzka w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej; członek zarządu głównego: Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej; wiceprzewodnicząca zarządu Sekcji Pediatrycznej PTD.
 • 76 miejsce – Artur Mazur, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii, endokrynologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej; prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik II Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie; członek Komitetu Rozwoju Człowieka PAN; wiceprezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.
 • W kategorii "System Ochrony Zdrowia" za rok 2023 wyróżnieni zostali:

  • 21 miejsce – Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, członek Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia.
  • 84 miejsce – Andrzej Lewiński, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, endokrynologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, medycyny nuklearnej, zdrowia publicznego; członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi; konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii (1994-2001, 2009-2024); prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biopsji Narządowej; przewodniczący rady naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

  Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów!

  Więcej informacji o inicjatywie "Lista 100" Pulsu Medycyny można znaleźć pod poniższymi linkami: