Nowe wyniki z badania TEDDY - białkowe biomarkery jako wczesne wskaźniki przewidywania cukrzycy typu 1

Teddy

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18 lipca opublikowano wyniki badania prowadzonego w ramach konsorcjum TEDDY (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young), w skład którego wchodzi profesor Marian J. Rewers, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wyniki dotyczą wartości predykcyjnej biomarkerów białkowych obecnych we krwi dla pojawienia się trwałych przeciwciał autoimmunologicznych oraz cukrzycy typu 1 u dzieci.

Badane biomarkery mogą precyzyjnie przewidzieć rozwój cukrzycy typu 1 oraz przeciwciał autoimmunologicznych już sześć miesięcy przed pojawieniem się odpowiedzi autoimmunologicznej.

Wyniki napawają optymizmem pod kątem projektowania przyszłych badań i strategii zapobiegania lub opóźnienia rozwoju cukrzycy typu 1 u dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami: