New England Journal of Medicine

Polski wkład w badania nad Teplizumabem opublikowany w New England Journal of Medicine

Tytuł: Polski wkład w badania nad Teplizumabem opublikowany w New England Journal of Medicine

Z przyjemnością informujemy o sukcesie prof. dr hab. med. Agnieszki Szypowskiej, współautorki artykułu pt.: „Teplizumab and β-Cell Function in Newly Diagnosed Type 1 Diabetes”, opublikowanego 18 października tego roku w prestiżowym czasopiśmie New England Journal of Medicine.

W publikacji przedstawiono wyniki badania PROTECT, które ocenia wpływ leczenia Teplizumabem (przeciwciało monoklonalne anty-CD3) na funkcję komórek beta trzustki u osób z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Jest to wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione badanie kliniczne z randomizacją, kontrolowane placebo, które przeprowadzono w 61 ośrodkach (34 w USA, 3 w Kanadzie i 24 w Europie).

Badanie PROTECT wykazało, że dwie 12-dniowe kuracje dożylne Teplizumabem istotnie poprawiły poziomy stymulowanego C-peptydu w porównaniu z grupą placebo w 78. tygodniu badania – zachowana istotna klinicznie stymulacja (powyżej 2pmol/mL) w grupie leczonej 94,9% (95%CI: 89,5-97,6%) względem 79,2% (95%CI: 67,7-87,4%) w grupie placebo. Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic między grupami w drugorzędowych punktach końcowych, takich jak dawka insuliny, HbA1c oraz procent czasu w docelowym zakresie stężenia glukozy.

Publikacja jest dostępna online pod linkiem: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2308743.

Dodatkowe informacje o badaniu PROTECT znajdą Państwo również na ClinicalTrials.gov: https://clinicaltrials.gov/study/NCT03875729