Obchody Światowego Dnia Cukrzycy w dniu 7 listopada 2023

Epidemia cukrzycy jest jednym z najważniejszych globalnych wyzwań zdrowotnych. Dlatego Polskie Towarzystwo Diabetologiczne od wielu lat organizuje także w Polsce obchody Światowego Dnia Cukrzycy, w których uczestniczą eksperci medyczni, organizacje zrzeszające pielęgniarki diabetologiczne, promotorzy zdrowia oraz - co najważniejsze - pacjenci z cukrzycą. Celem tego corocznego wydarzenia jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i decydentów, jak poważnym wyzwaniem – zarówno medycznym, jak i społecznym – jest cukrzyca, ale także podkreślenie roli współpracy i podejmowania skoordynowanych działań obejmujących edukację, profilaktykę oraz skuteczne leczenie, zgodne z wytycznymi ekspertów.

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Cukrzycy odbyła się debata medialna zorganizowana z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Hasło tegorocznej debaty to „Cukrzyca: wczesne wykrycie, nowoczesne leczenie”, które wpisuje się w hasło kierunkowe „Access to Diabetes Care”, czyli: „Dostęp do opieki diabetologicznej” zaproponowane na lata 2021-2023 przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną. Debata odbyła się w studiu serwisu Medonet, gdzie osoby z cukrzycą oraz przedstawiciele środowisk pacjenckich, lekarzy, pielęgniarek, decydentów dyskutowali na bieżące tematy ważne dla całego środowiska diabetologicznego. Odbyły się trzy panele dyskusyjne: Panel 1 – Profilaktyka i diagnostyka cukrzycy, Panel 2 – Leczenie i monitorowanie cukrzycy, Panel 3 – Prewencja powikłań cukrzycy. Podsumowaliśmy zmiany jakie zaszły w opiece diabetologicznej w ostatnich latach, wskazywaliśmy kierunki działań jakie muszą być podjęte w najbliższych latach, aby poprawić jakość opieki diabetologicznej.