Światowy Dzień Cukrzycy – 14 listopada 2023

Dziś, w dniu, który poświęcony jest globalnej mobilizacji przeciwko cukrzycy, pragniemy podkreślić nie tylko jej ogromne wyzwanie zdrowotne, ale także konieczność natychmiastowych działań na szczeblu międzynarodowym.

Z tej okazji zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi wiadomościami z areny międzynarodowej, słowami mobilizacji i nadziei na lepszą przyszłość.

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Stella Kyriakides, w swoim wystąpieniu zwraca uwagę na skalę problemu cukrzycy dla Unii Europejskiej.

„Obecnie w UE na cukrzycę cierpi ponad 32 mln osób, a więc co dziesiąta osoba dorosła niezależnie od środowiska, z którego się wywodzi. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że tylko w ostatnim dziesięcioleciu liczba ta wzrosła dwukrotnie.

Musimy zrobić więcej, aby zareagować na to chroniczne obciążenie dla zdrowia ludzi, jakości ich życia i ogólnie pojętych systemów opieki zdrowotnej. Dlatego też Komisja dokłada wszelkich starań, aby wzmocnić profilaktykę, diagnozowanie i leczenie cukrzycy oraz zmniejszyć nierówności w zakresie zdrowia w całej UE. Profilaktyka jest zawsze lepsza niż leczenie, dlatego koncentrujemy się na środkach umożliwiających interwencje na wczesnym etapie i jak najszybsze wykrywanie symptomów.”

Za słowami Komisarz podążają również znaczące działania – zwiększenie finansowania na działania dotyczące cukrzycy i chorób układu krążenia, gromadzenia danych i informacji na temat czynników ryzyka, oraz projektów naukowych związanych z cukrzycą.

„Powinniśmy również pamiętać, że kluczową rolę w zwalczaniu cukrzycy odgrywają sami obywatele. Na przykład ryzyko i obciążenie cukrzycą typu 2 można zmniejszyć dzięki zdrowszemu stylowi życia: zdrowszej diecie, aktywności fizycznej czy niepaleniu, a więc decyzjom, które może podjąć każdy z nas. Dlatego tak ważne jest stworzenie dla obywateli środowiska, w którym zdrowy wybór będzie łatwym wyborem.”

Polecamy Państwa uwadze również opublikowany 13 listopada komentarz edytora czasopisma diabetologicznego The Lancet Diabetes & Endocrinology. Pod hasłem „Poznaj swoje ryzyko – znajdź swoją odpowiedź” realizowana jest promocja internetowego narzędzia oceny ryzyka cukrzycy typu 2 opracowanego przez International Diabetes Foundation.

Podkreślana jest również rola technologii w predykcji cukrzycy, szczególnie cukrzycy typu 1. O jednym z obiecujących badań w tym zakresie informowaliśmy w ostatnim czasie (link: https://ptdiab.pl/aktualnosci/nowe-wyniki-z-badania-teddy-bialkowe-biomarkery-jako-wczesne-wskazniki-przewidywania-cukrzycy-typu-1). Inne badanie z 2022 roku przeprowadzone przez Type 1 Diabetes Intelligence Study Group wykazało, że 82% dzieci, które rozwinęły cukrzycę typu 1 do 15. roku życia, można było przewidzieć poprzez badanie przeciwciał w wieku 2 i 6 lat. Krok naprzód w kierunku powszechnego badania przesiewowego cukrzycy typu 1 został już podjęty przez m.in., Włochy, kiedy 27 września tego roku uchwalono ustawę wprowadzającą narodowy program badań przesiewowych cukrzycy typu 1 i celiakii w 2024 roku. Program ten ma na celu badanie dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 17 lat w ogólnej populacji co kilka lat.

Ograniczenie ryzyka związanego z wszystkimi rodzajami cukrzycy jest niezbędne, jeśli chcemy pomóc ludziom z tą chorobą żyć jak najdłużej i zdrowo. Tym samy, z okazji dzisiejszego święta, życzymy wytrwałości i motywacji w codziennej praktyce, oraz sukcesów – naukowych, klinicznych i społecznych.

Źródła: