Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu na nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2023 r. – wykład im. J. Węgierki i wykład im. M. Wierzuchowskiego

Regulamin -> Pobierz