Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na następną, VIII edycję Szkoły zostanie otwarta zaraz po zakończeniu tegorocznego kursu re-certyfikującego w dniu 14.10.2024.

Kurs otwierający VIII edycję rozpocznie się w przeddzień otwarcia kolejnego Zjazdu PTD w roku 2025.  

W imieniu zespołu prowadzącego „Szkołę”

Tomasz Klupa